Geopolitik og brændpunkter i verden

Fhv. ambassadør Ulrik Federspiel m.fl.
21. februar 2023 Kl. 17:30 Sønderborg Folkeuniversitet

4 tirsdage: 21.02.; 28.02.; 07.03.; 14.03. kl. 17:30-19.15 på Alsion lokale U107.

21.02.: På vej mod en ny geopolitisk verdensorden v. fhv. ambassadør Ulrik Federspiel
Ulrik Federspiel vil som tidligere dansk ambassadør i Washington komme ind på USA’s kommende rolle i opbygningen af en ny verdensorden. Han vil i denne forbindelse berøre forskellen mellem såkaldte autoritære styrer og liberale demokratiske styreformer. Forelæsningen vil stille USA og EU op mod Kina og Rusland og derved også komme ind på krigen i Ukraine. Federspiel vil hævde, at vi står ved et ligeså stort vendepunkt i verdenshistorien, som i 1919, 1945 og 1989. Han vil afslutningsvis skitsere de udviklingstendenser, der tegner sig i dette årti. (21.02.)

28.02.: Geopolitikkens genkomst og nye globale perspektiver v. professor emeritus Bertel Heurlin
24. februar var et globalt vendepunkt som betød nye perspektiver på verdensordenen. De store magter har fået nye nationale sikkerhedsstrategier. USA's lederskab blev både heftigt udfordret, men også søgt bekræftet. Geopolitik fik ny betydning. Eurasien blev afløst af Indo-Pacific.
Globalisering og afkobling stødte sammen. Energipolitik, fødevarepolitik, handelspolitik, politik om kampen om ressourcer, teknologipolitik, pandemipolitik, klimapolitik blev weaponized. Hvordan kom den nye ”Zeitwende” til udtryk i brændpunkter som Ukraine, Taiwan og Arktis?

07.03.: Den dobbelte geopolitik: Stormagtsrivalisering og klimaredning v. professor Ole Wæver
To slags geopolitik brydes. “Jordens politik” består på ét plan i at møde kollektive trusler anført af klimaforandringerne (og efterfulgt af AI, kvanteteknologi m.m.). Men disse trusler mødes ikke kollektivt, for der er så meget på spil i den måde de “løses” på, at stormagternes bekymringer om deres relative magt kommer på tværs. Hvordan vil de kommende års storpolitik blive formet af dette krydspres: store, globale trusler og stormagternes rivalisering? Globale løsninger bliver til midler i magtkampen, eller magtstrukturen omformes i løsningen af de globale udfordringer?

14.03.: Økonomisk krise og voksende klimagæld – hvor skal pengene komme fra? v. professor emeritus, dr.scient.adm Jesper Jespersen, RUC
Verdensøkonomien vil være udfordret i de kommende år af en hård krise-cocktail bestående af: Inflation, stigende arbejdsløshed, øget ulighed, mangel på energi og et ustabilt klima. Forelæsningen vil belyse sammenhænge og mulige globale strategier bl.a. andet i tilknytning til FN’s 17 verdensmål.

Pris: 360 kr.
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg