Fuglenes sprog: et øre – mange nuancer

Thorsten Johannes Balsby, Seniorforsker ved Institut for Ecoscience
21. marts 2024 Kl. 19:00 Holmegaard-Suså Folkeuniversitet

Mange mennesker forbinder fuglesang med forår, glæde og liv. Men hvad betyder sangen egentlig for fuglene? Sangene indeholder information om art, identitet, alder, styrke og motivation, som modtageren kan afkode. Men sangene udbredes også i et kommunikationsnetværk med mange potentielle lyttere, og den måde sangene synges i forhold til syngende artsfæller indeholder også information om styrkeforhold. Al denne information bruges og udnyttes af både hunner i forbindelse med mage valg og hanner i forbindelse med territoriekampe, og har således påvirket udviklingen af sangene. Fuglesangen repræsenterer således avancerede kommunikationsformer, der alle kan påvirkes, hvis muligheden for at høre signalerne ændres som følge af menneskeskabt støj.

Sted: Fensmark Præstegård Chr. Winthersvej 2, Fensmark 4684 Holmegaard