Fra istid til nutid – Nordsjælland i 30.000 år

Michael Houmark-Nielsen, geolog, emeritus v. Center for Geo-Genetik, Globe Instituttet, Københavns Universitet (K.U).
18. april 2024 Kl. 19:30 Fredensborg Folkeuniversitet

Begravet under nutidens jordoverflade, med alt dets forstyrrende spor af menneskets udskejelser, gemmer sig lag, og landskaber opstået i forbindelse med den sidste istids invasion og afsmeltning af gletsjere og efterfulgt af den nuværende varmetid.

En stor forskellighed af geologiske formationer opbygger landskabets mange terrænformer, og hvad enten de blev dannet af gletsjere, smeltevandsfloder, søer, i havbugter eller af klitter, udgør de alle brikker i den store mosaik af landskabsformer, der findes i Nordsjælland. I denne forelæsning gøres der nedslag i geologiske fænomener og landskaber mellem Gribskov og Øresund.

Sted: Fredensborg Bibliotek, Fredensborg