Fra fragtfart til fritidssejlads. Tiden efter 1920

Karsten Hermansen, Historiker, ph.d. og museumsinspektør, Marstal Søfartsmuseum
27. april 2023 Kl. 19:30 Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet
Sted: Museum Sønderjylland, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder