Fra en målstyret til en formålstyret folkeskole med dannelsen i centrum

Kristian Toft, Skoleleder. læreuddanet, Diplom og Master i offentlig ledelse
26. februar 2024 Kl. 19:00 Silkeborg Folkeuniversitet

Skole og uddannelsespolitik har i årtier fokuseret på målstyring. Det enkelte individ skal hurtigst muligt igennem systemet og komme ud på den anden side med de rigtige færdigheder og kompetencer. Dannelsen til at være menneske har været nedprioriteret. Samtidig står vi midt i fundamentale ændringer i vores samfund, som fx. digitalisering og teknologisk udvikling, og vi oplever en generation af børn og unge, hvor flere er i mistrivsel.
I foredraget vil der et bud på en mere formålstyret folkeskole, hvor kompetencer og dannelsen går hånd i hånd , og hvor Grundtvigs tanker og syn på læring er højaktuelle.

Sted: Lunden Vestergade 74 8600 Silkeborg