Fortrænger den kunstige intelligens mennesket?

Tom Horn, Exam. art. i musikvidenskab med fagene musik, litteratur og historie, BA i informationsvidenskab
7. marts 2024 Kl. 19:00 Holmegaard-Suså Folkeuniversitet

I det moderne samfund nyder vi godt af og præges af den stigende anvendelse af kunstig intelligens (AI). Vi har en tendens til at se det hele som imponerende fremskridt, og når vi møder resultaterne – f.eks. i form af forskellige chatbots, der på baggrund af kunstig intelligens kan give os tilsyneladende meningsfulde svar på hvad som helst – bliver vi fascineret og føler os underholdt.

Men burde vi ikke være langt mere kritiske.
Det spørgsmål belyses i foredraget, hvor vi også trækker tråde til transhumanismen, hvor den kunstige intelligens bliver lagt ind i mennesket, og beskæftiger os med, hvordan vi som mennesker skal sondre mellem den menneskelige bevidsthed og den kunstigt skabte simulering af bevidstheden.

Tom Horn er bl.a. forfatter til bogen “Dekonstruktion af mennesket”, der ud fra et humanistisk grundsyn behandler spørgsmålet om kunstig intelligens i forhold til menneskelig udvikling.

Sted: Fensmark Præstegård Chr. Winthersvej 2, Fensmark 4684 Holmegaard