Forsorgens skæbner – før og nu

Sarah Smed, Historiker og Leder af Forsorgsmuseet i Svendborg
21. februar 2024 Kl. 19:00 Skive Folkeuniversitet

Forsorgens skæbner – før og nu
I Svendborg ligger Danmarks Forsorgsmuseum i Nordens eneste fredede Fattiggård. Museet forsker og formidler forsorgens historie med særligt blik for de mennesker, som bærer personlige erfaringer med sig fra f.eks. anbringelser.
I aftenens foredrag fortæller museumsleder Sarah Smed om nogle af de mennesker, som levede under børneforsorgen, særforsorgen, åndssvageforsorgen eller den sociale forsorg for f.eks. de fattige og arbejdsløse.
Hvem var det? Hvad står der om dem i de bevarede kilder? Og hvad skete der med dem efter deres anbringelser?
I foredraget fortæller Sarah desuden også om de mennesker, som stadig er blandt os. Og som har deres erfaringer fra nyere tid. Hvad har ændret sig? Hvad har ikke? Og hvorfor er det vigtigt at vi lytter til de stemmer, som det hele handler om.

Foredraget er gratis for medlemmer af Danske Slægtsforskere Skive, ikke medlemmer betaler 30 kr.

Sted: Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive