Folkeskolens aktuelle udfordringer

Claus Hjortdal, Formand for skolelederne
14. november 2024 Kl. 19:00 Thisted Folkeuniversitet

Folkeskolens aktuelle udfordringer.
Inden for de sidste år har vi set en stor stigning af elever i udfordringer. Antallet af diagnoser i for nogles vedkommende mere end fordoblet. Samtidig ser vi en mindre elevgruppe specielt i indskolingen, der har en mere udadreagerende adfærd. Det har bevirket at Folkeskolen i højere grad er blevet valgt fra og eleverne i stedet går over til fri- og privatskolerne. Det betyder, at den folkeskole, som skulle være en væsentlig faktor for at opretholde sammenhængskraftedring i forældre fra borger til bruger?n i samfundet, er udfordret. Er det alene et dansk fænomen, eller ser vi også mistrivsel i andre lande? Ser vi en ændring?

Arrangør: Tfo og FU. Kontakt: Johannes Iversen, johannesiversen13@gmail.com

Sted: VUC Mors-Thy Munkevej 9, 7700 Thisted