Filosofisk Salon

Heidi Rønn, Heidi Sun, Poul Anker Møller
25. januar 2023 Kl. 19:30 Lemvig Folkeuniversitet

Med inspiration fra 1920’ernes samtalesaloner i Paris slås dørene til præstegårdens stuer op. Der indbydes til spændende og hyggelige aftener med højt til loftet og plads til store tanker. Idéen med filosofiske saloner er at samtale om livet. En oplægsholder vil hver gang sætte samtalen i gang. Filosofisk salon er for alle.

Alle aftener serveres der rødvin og ost. Det er gratis at være med.

Hvor: Præstegården, Gåskærvej 23, 7620 Lemvig

Hvornår: 25. januar, 22. februar, 29. marts. Alle aftener i tidsrummet 19.30-21.30.

https://www.havsogne.dk/
Sted: Vandborg præstebolig