Fæstebonden og slægtsforskeren

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug
21. januar 2023 Kl. 10:30 Sønderborg Folkeuniversitet

Langt de fleste af vore aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige udfordringer for
slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? Og hvordan finder man frem til det
relevante gods? Og hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre i ens forskning?
Ulrich giver dels teoretisk stof vedrørende fæstere og godser, dels hjælpemidler til at finde frem til
godsarkiverne og deres spændende materialer, og endelig giver han nogle praktiske eksempler.

Pris: 50 kr. for ikke-medlemmer (betales ved indgangen)
Sted: Multikulturhuset Salen