EU i den nye verdensorden

Rasmus Brun Pedersen, Lektor
26. oktober 2024 Kl. 11:15 Bjerringbro Folkeuniversitet

Kinas fremkomst og Ruslands mere aggressive fremfærd i vores nærområde har lagt pres på vores grænser og samarbejdet mellem de europæiske lande, som rækker ud over Ukraine-krigen. Foredraget sætter fokus på de konkrete udfordringer vi står over for og giver et samlet overblik over den sikkerhedspolitiske situation. Samtidigt gives der et indblik i de mere konkrete tiltag, EU arbejder på at få gennemført, på trods af stigende modstand fra enkelte medlemslande. Foredraget giver samtidigt også et indblik i den aktuelle relation til USA og arbejdsdelingen mellem EU og NATO i lyset af det kommende amerikanske præsidentvalg.

Sted: Gudenåhuset, Bjerringbro