AFLYST: Er det moderne menneske blevet voksent? Om Hans-Jørgen Schanz

Lektor emeritus Ole Morsing, AU
28. september 2023 Kl. 17:30 Sønderborg Folkeuniversitet

3 torsdage: 28.09.; 05.10.; 12.10. kl. 17:30-19:15 på Alsion. Kursusgebyr: 270 kr.

I januar 2022 døde den aarhusianske idehistoriker og tidligere marxist Hans-Jørgen Schanz. I mere end 50 år spillede Schanz en central rolle som foredragsholder, kritiker, meningsmager og ikke mindst som forfatter. Han var en af de væsentligste danske intellektuelle, fordi han bl.a. havde en beundringsværdig evne til at tænke selv.
Igennem tre forelæsninger gennemgås Schanz’ forskellige svar på spørgsmålet: Hvad er livsmulighederne og begrænsningerne i det moderne samfund, og hvad kan vi lære af historien? Fra et marxistisk udgangspunkt i 1970’erne over en pragmatisk begejstring for det moderne til en livgivende metafysik.
28.09.: Verden skal forandres. Schanz og marxismen
05.10.: Verden er beboelig. Schanz og moderniteten
12.10.: Verden er en selvfølge. Schanz og metafysikken

Pris: 270 kr.
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg U107