Energilagring uden fossile brændsler

Søren Linderoth, Institutdirektør og professor, Institut for Energikonvertering og –lagring (DTU Energi), Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
15. april 2024 Kl. 19:30 Halsnæs Folkeuniversitet

Fossile brændsler er energi lagret gennem millioner af år – hvor naturen har omsat døde organiske materialer til kul, naturgas og olie. Og det er billig energi, som er energirigt og nemt at lagre: Kullene kan stables og gemmes, olien kan kommes på tanke, flyttes rundt og lægges i nye tanke. Og naturgassen kan føres i rør og gennem kaverner. Billig energi, som er nemt at lagre.

Men som vi ved, så betyder det, at der frigives store mængder CO2 til atmosfæren. Dette afstedkommer temperaturstigninger og klimaforandringer verden over. Derfor skal der nu gang i en markant omstilling, som ikke indbefatter fossile brændsler. Kan det lade sig gøre?

Søren Linderoth, professor ved DTU Energy vil denne aften fortælle om forskellige muligheder for at sænke eller undlade udslip af fossilt CO2 og hvordan fornybar energi i form af sol, vind og biomasse kan anvendes til at skabe energi. Det kommer ikke uden mange udfordringer, da elektricitet fra vind og sol skal bruges i samme øjeblik, det er produceret. Hvis det skal gemmes, så kræver det mere, end vi er vant til med fossile brændsler. Hvordan kan vi gøre det?

Sted: Torup Forsamlingshus, Hågendrupvej 6A, 3390 Hundested