Ejendomshistorie på landet i 16-1700 årene – vejen til at nå længere tilbage med slægten

Slægtsforsker, lokalhistoriker Ivan Kondrup
24. februar 2024 Kl. Sønderborg Folkeuniversitet

Kl. 14.00-ca. 16.00: Foredraget: ”Ejendomshistorie på landet i 16-1700 årene – vejen til at nå

længere tilbage med slægten” ved Ivan Kondrup, Spentrup.

Ivan Kondrup skiver om foredraget: ”Når man som slægtsforsker når tilbage i 1700 årene,
begynder kildemængden at tynde ud og udfordringerne med at finde slægten bliver større. I tiden
før de første folketællinger, hvor der også er mange huller i rækkerne af kirkebøger, bliver
ejendomshistoriske kilder vigtige og ofte eneste mulighed, hvor man med god sikkerhed kan følge
sin slægt. Med baggrund i min forskning i Støvring og Nørhald herreder, deles mere end 40 års
erfaringer med at lave ejendomshistorie i slægtshistorisk perspektiv. Med udgangspunkt i matriklen
1688 følges gårde og huse, med skiftende fæstere og ejere, så langt tilbage i tiden som muligt, og
frem til perioden med de første folketællinger.
Kilderne bliver præsenteret og der gives eksempler på hvordan de anvendes. Der gives eksempler
på hvordan ejendomshistorie kan formidles og bruges af slægtsforskeren i jagten på aner.
Eksemplerne, som alle er fra sognene i de 2 østjyske herreder, kan bruges som inspiration til
søgning af tilsvarende kilder andre steder”.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland.

Pris: 50 kr. for ikke-medlemmer ved indgangen
Sted: Multikulturhuset, Salen. Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg