Det moderne Danmark og højskolebevægelsen

Mads Rykind-Eriksen, Højskoleforstander, Rødding Højskole
6. februar 2025 Kl. 19:00 Thisted Folkeuniversitet

Det moderne Danmark og højskolebevægelsen
Under overskriften ”Det moderne Danmark og højskolebevægelsen” fortæller Mads Rykind-Eriksen om
baggrunden for højskolebevægelsens opståen med udgangspunkt i Grundtvigs tanker, og hvad der har
været dens formål i forhold til det omgivende samfund. Det er samtidig fortællingen om fremvæksten af det
moderne Danmark, da højskolebevægelsens historie er tæt bundet sammen med Danmarks politiske,
økonomiske og åndelige udvikling.

Arrangør: TFO og FU. Kontakt: Else Bisgaard, elsebi52@gmail.com

Sted: VUC Mords-Thy Munkevej 9, 7700 Thisted