Den store Kant

Johannes Iversen, mag.art. pensionist
21. november 2024 Kl. 19:28 Thisted Folkeuniversitet

.Den store Kant
I år fejrer vi 300 året for Immanuel Kants fødsel. Det er der al mulig grund til! Kant er måske den filosof, der mere end nogen anden har præget europæisk tankegang og kultur. Han har i stærke vendinger opfordret os til at have mod til at bruge vores forstand, og han har på dette grundlag fremhævet det enkelte menneskets værdighed og umistelige værdi, så det ikke mere bare kan betragtes som et middel til at opnå et mål, og så man principielt må ofre alt for at redde et menneskeliv. Denne opfattelse hænger nøje sammen med hans meget strenge moralopfattelse.

TFO og FU. Kontakt: Johannes Iversen, johannesiversen13@gmail.com

Sted: VUC Mors-Thy Munkevej 9, 7700 Thisted