Den røde hane, brandforsikringer

Peter Olsen, Folkeskolelærer med linjefag i historie
13. maj 2024 Kl. 19:00 Bjerringbro Folkeuniversitet

Det er om beret­ninger fra gamle brand­breve og forhørsprotokoller.

Sted: Slægtshistorisk Forening Herning