Den oversøiske udvandring fra Danmark 1840-1920

Henning Bender, Fhv stadsarkivar og mag art
19. februar 2024 Kl. 19:00 Thisted Folkeuniversitet

Danmark var 1850-1914 et af de førende udvandringslande i Europa i forhold til
befolkningstallet. Årsagerne var af både religiøs og politisk karakter, men flertallet rejste
dog, tiltrukket af bedre udviklingsmuligheder særligt i Nordamerika. Mag.art. Henning
Bender, der i mange år var leder af Udvandrerarkivet i Aalborg, vil øse af sin omfattende
viden om udvandringen og om kilderne hertil. Om hvem udvandrerne var, hvor de kom fra,
hvornår og hvordan de rejste, samt vise egne billeder fra de steder de slog sig ned.

Sted: Østre Skole, Kronborgvej 26,7700 Thisted