Den dobbelte geopolitik. Stormagtsrivalisering og klimaredning

Professor i international politik Ole Wæver
17. marts 2024 Kl. 13:30 Nysted Folkeuniversitet

Den dobbelte geopolitik. Stormagtsrivalisering og klimaredning

To slags geopolitik brydes. “Jordens politik” består på ét plan i at møde kollektive trusler anført af klimaforandringerne (og efterfulgt af AI, kvante-teknologi m.m.). Men disse trusler mødes ikke kollektivt, for der er så meget på spil i den måde de “løses” på, at stormagternes bekymringer om deres relative magt kommer på tværs.

Hvordan vil de kommende års storpolitik blive formet af dette krydspres: store, globale trusler og stormagternes rivalisering? Globale løsninger bliver til midler i magtkampen, eller magtstrukturen omformes i løsningen af de globale udfordringer?

Pris: 70 kr. inkl. kaffe/te og kage, gratis for alle under 18 år. Alle er velkomne, ingen tilmelding.
Sted: Nysted Sognehus, Østergade 24c, Nysted