Den dobbelte geopolitik-stormagtsrivalisering og klimaredning

Ole Wæver, Professor
17. marts 2024 Kl. 13:30 Nysted Folkeuniversitet

To slags geopolitik brydes. “Jordens politik” består på ét plan i at møde

kollektive trusler anført af klimaforandringerne (og efterfulgt af AI, kvan-
teteknologi m.m.). Men disse trusler mødes ikke kollektivt, for der er så

meget på spil i den måde de “løses” på, at stormagternes bekymringer
om deres relative magt kommer på tværs. Hvordan vil de kommende års

storpolitik blive formet af dette krydspres: store, globale trusler og stor-
magternes rivalisering? Globale løsninger bliver til midler i magtkampen,

eller magtstrukturen omformes i løsningen af de globale udfordringer?

Sted: Nysted Sognehus