De lange linjer i historien om Skjern Å og den sydlige del af Ringkøbing Fjord

Kim Clausen, fhv. museumsdirektør
10. juni 2023 Kl. 14:00 Råsted Folkeuniversitet

I foredraget fortæller Kim Clausen om den store betydning Skjern Å og Ringkøbing Fjord har haft for Skjern-Tarm egnen gennem tiden. Vi hører om laksefiskeriet, om Lundenæs og Lønborggard, om høslet og lidt om dannelsen af Værnegnene og Tipperne.
Endvidere kommer Kim Clausen ind på nogle af de projekter, der i tidens løb har været udtænkt i forbindelse med åen og fjorden.

For de deltagere, der har lyst, vil der efter foredraget på Lønborggaard være muligt at få noget af fortællingen repeteret fra taget på Pumpestation Nord, hvor man har et godt udsyn over Skjern Å deltaet

Sted: Lønborggaard, Lønborggaardvej 1, Lønborg, 6880 Tarm