Dansk pressepolitik under Første Verdenskrig

Nicolai Flyman, Historiker
25. april 2024 Kl. 19:30 Tønder-Løgumkloster Folkeuniversitet

Danmarks neutralitet under Første Verdenskrig var dybt afhængig af et tæt samarbejde mellem de danske journalister, redaktører og regeringen. Aviserne skulle tegne Danmark som et neutralt land, der gerne undgik det sønderjyske spørgsmål for ikke at provokere det tyske kejserrige.

For at sikre, at pressen havde et neutralt udtryk, blev der gradvist indført presselovgivning og telegramcensur i perioden.

Foredraget vil komme ind på udviklingen af samarbejdet mellem pressen og regeringen samt centrale debatter fra Folke- og Landstinget om pressefrihed i perioden 1914 – 18.

Sted: Museum Sønderjylland, Pumpehuset, Wegners Plads 1, 6270 Tønder