Bryder sundhedssystemet sammen, når vi alle bliver ældre?

Maria Kristiansen, Professor, KU, afd. for sundhedsforskning
11. marts 2024 Kl. 19:29 Fredensborg Folkeuniversitet

En nyfødt pige kan nu forvente at leve 95 år, mens en dreng kan se frem til 93 leveår.

Denne demografiske udvikling rummer en lang række muligheder, samtidigt med at den udfordrer vores måde at indrette samfundet på. Hvordan sikrer vi, at denne store stigning i levealder også fører til flere gode og meningsfulde år. Hvilke benspænd er der for et presset sundhedsvæsen som fremover i endnu højere grad skal imødekomme behov hos en stigende gruppe borgere ofte med flere samtidige sygdomme?

Og hvordan bidrager en lang række forskere fra Københavns Universitet på tværs af videnskabelige discipliner til at finde nye veje for et aldrende samfund i samspil med et bredt udsnit af universitetets partnere? Der vil være rig mulighed for debat under foredraget.

Sted: Humlebæk Bibliotek, Humlebæk