Brobygningskulturens udvikling i Danmark og dens indvirkning på dansk samfundsliv

Cand.mag. i historie og geografi Michael Hertz
22. januar 2023 Kl. 13:30 Nysted Folkeuniversitet

I løbet af det 20. århundrede blev de danske landsdele knyttet tættere sammen ved hjælp af et stigende antal nye broer. Broer kom til at afløse færger, rutebåde og coastere i det indenlandske trafikbillede.
Ligesom tilfældet var, da vi i det 18. århundrede begyndte at anlægge chausséer og i det 19. århundrede begyndte at anlægge jernbaner, måtte vi i begyndelsen også indhente udenlandsk sagkundskab og know-how, da vi stod over for at opføre de første jernbanebroer. Senere har danske brobyggere imidlertid formået at gøre sig gældende, også ved store internationale projekter.
Foredraget trækker udviklingslinjen fra oldtiden gennem forskellige tidsaldre og frem til i dag.

Pris: 70 kr. inkl. kaffe/te og kage. Gratis for unge under 18 år.
Sted: Sognehuset i Nysted