”Brændpunkt Østersøen og angrebet på gasledningerne” set i lyset af krigen i Ukraine og hybridkrigen, der lige nu føres mod de vesteuropæiske lande – herunder Danmark.

Niels Jensen, forhenværende efterretningsofficer i det danske forsvar, mangeårig dagbladsjournalist, forfatter (har 42 bøger på Kulturstyrelsens forfatterliste)
13. oktober 2024 Kl. 13:30 Nysted Folkeuniversitet

Danmarks beliggenhed som Østersøens Lås har gennem århundreder været –
og er stadig et sikkerhedsproblem for kongeriget Danmark. Med englænderne,
nederlænderne og amerikanerne i vest – og russerne, svenskerne,
hansestæderne og tyskerne i øst – ligger Danmark i en udsat position.
Mit navn er Niels Jensen. Jeg har en fortid som taktisk efterretningsofficer i det
danske forsvar og mangeårig journalist og forfatter. Med udgangspunkt i den
historiske stadige trussel mod Danmark som ”dørvogter” ved de danske
stræder Øresund, Storebælt og Lillebælt har jeg udarbejdet foredraget ”Kold
krig – og gasudslip” – Østersøen som sikkerhedspolitisk brændpunkt.
Foredraget bygger på en del hidtil hemmelig holdt materiale fra Central
Intelligence Agency, Forsvarets Efterretningstjeneste og kilder i Sverige og Baltikum

Sted: Sognehuset ,Østergade 24 C,4880 Nysted