Bliv klogere på de danske højtider

Henning Frandsen, Journalist, BA Historiker
5. december 2023 Kl. 19:00 Thisted Folkeuniversitet

Få historien om valentinsdag, kyndelmisse, mikkelsdag, valborgblus, mors dag, fars dag, bededag
og mange flere. Der er ikke nyt, når regeringer, tænketanke og andre meningsdannere vil have os
danskere til at arbejde mere og længere. 1770 hed det ikke pensionsreform, men helligdags reduktion. Med et pennestrøg fjernede Chr. VII 11 ud af 22 helligdage. Den historie og den om
storebededag fra 1686, som havde samme effekt, handler foredraget om. Men også om Mors Dag,
som vi herhjemme kan takke ”Fars dreng” for. Og om, hvorfor der kom nikål, skidenæg og grød på
påskebordet. Og om æggets helt særlige rolle i påsken. Og om fastelavn, hvor danskerne længe
slog levende katte af tønden og på hesteryk skulle rykke hovedet af en ophængt, levende gås. Og
om heksen, som først sent fik plads på sankthansbålet. Om julen, hvor øldrikning og dans om
juletræet stort set er de eneste originale danske juleskikke. Kristendommens betydning for vores
højtider, fester og traditioner kan ikke overvurderes, men det er også helt nødvendigt at inddrage
den førkristne folketro, fra dengang verden var fuld af magi. Og så har blomstergartnerne og Coca
Cola så sandelig også spillet en rolle. Centralt i foredraget er også, at mennesket både er et religiøst
og et legende væsen, også kaldet homo religiosus og homo ludens. Foredraget er i øvrigt et mix af
historiske facts, anekdoter, billeder og tegninger.

Sted: Østre Skole, Kronborgvej 26,7700 Thisted