Benjamin Koppel , “Anna´s Sang”

Marie Louise Kjølbye, Journalist (DJ), mag.art.
11. september 2023 Kl. 10:00 Folkeuniversitetet i Lemvig
Sted: Kirkehuset, Torvet 1, 7620 Lemvig