Arkivuddannelsens modul 2. Arbejdet med arkivalierne og lokalarkivets øvrige samlinger

Alexander Moesgaard, Arkivkonsulent/kulturformidler
20. september 2023 Kl. 10:00 Odder Folkeuniversitet

Sted: Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov