Amtmændenes alsidige arbejde 1660-1970

Torben Albret Kristensen, Historiker, slægtsforsker
21. november 2023 Kl. 19:00 Silkeborg Folkeuniversitet

Amtmændenes alsidige arbejde 1660-1970.
Amtmændene var kongens og statsadministrationens forlængede arm ude i landet, og deres opgaver var mangfoldige. De førte tilsyn med lokaladministrationerne og var ekspeditionskontor for de sager, der skulle behandles af statsadministrationen. Derfor kan vi i amtmændenes arkiver finde mange nyttige oplysninger, særligt af lokalhistorisk karakter, men også om mange enkeltpersoner, der måske er vores egne aner.

Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevsplads 5, 8600 Silkeborg