Afrika viser nye veje i kampen mod biodiversitetskrisen

Stig Jensen
8. november 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Stig Jensen: Afrika viser nye veje i kampen mod biodiversitetskrisen.

I disse tider står kriserne i kø. En af de alvorligste er biodiversitetskrisen, der betyder at jorden biologiske mangfoldighed er under pres, som konsekvens er stadig flere arter er truet af udryddelse og nogle er allerede forsvundet.

Afrika er et biodiversitets hotspot og naturen er stedvis hårdt presset. Paradoksalt nok er store områder udlagt som naturreservater, hvor 20-30% af jordarealet i eksempelvis Tanzania og Zambia er udlagt som beskyttede naturområder. Alligevel er der store udfordringer med bevarelse af biodiversiteten i og især uden for naturreservater i afrikanske nationer.

Zimbabwe var et foregangsland med hensyn til sammentænkning af naturbeskyttelse og lokale udvikling. Det hele startede i 1980’erne med det såkaldte CAMPFIRE program med fokus på bæredygtig udnyttelse af naturen, endnu før Brundtland-rapporten skabte konsensus om bæredygtig udvikling.

Foredraget fokuserer på nogle af de nye tendenser inden for naturbeskyttelse i Afrika, hvor ikke-statslige aktører spiller en central rolle i kampen for beskyttelse af biodiversiteten. Der vil især blive fokuseret på konkrete initiativer fra Tchad, Zambia og Zimbabwe.

 

Om foredragsholderen:

Stig Jensen er Cand.scient.pol fra Københavns Universitet, og har en Ph.D-grad fra Roskilde Universitet. Han har tidligere været ansat ved Center for Udviklingsforskning og Dansk Institut for Internationale Studier, og har i de senere år været lektor på Center for Afrikastudier, KU, hvor han i en årrække har været centerleder, og for tiden også leder af forskningsplatformen: Miljø, klima og bæredygtighed.

Stig Jensen har omfattende felterfaring fra primært Afrika plus forskellige lande i Asien, Mellemøsten og Latinamerika. I fritiden er han aktiv fuglekigger og har siden begyndelse af 1980’erne planlagt og ledet en lang række fugleekskursioner i og uden for Danmark.

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor

For nærmere oplysninger om arrangementet, kontakt Jesper Brandt, 2275 6699

Pris: 120 kr
Sted: Nationalparksekretariatets mødesal