AFLYST Ikke et ord om Hitler og Muren – Berlin mellem Preussen og Weimar

BA Claus Christoffersen
26. april 2023 Kl. 13:30 Sønderborg Folkeuniversitet

5 onsdage: 26.04.; 03.05.; 10.05.; 17.05.; 24.05. kl. 13:30-15:15 på Alsion.
Da Muren faldt, åbnedes horisonten paradoksalt nok for tiden før Anden Verdenskrig, for med Murens fald ophørte nazismen og den kolde krig med at være den altdominerende horisont for Berlin. Dermed kunne det preussiske Berlin, Kejserrigets Berlin og Weimarrepublikkens Berlin åbnes for os. Et meget sammensat Berlin, som både er betegnet som militarismens by – Sparta an der Spree – og modernismens by – Chicago an der Spree.
Vi skal på forelæsningsrækken se på dette Berlin mellem Preussen og Weimar. Dette skal forstås tidsligt – fra 1600-tallet til 1920’erne – men også symbolsk: Berlin spændt op mellem de meget modsætningsfulde værdier, vi forbinder med henholdsvis Preussen og med Weimar. Og det skal vise sig, at modsætningen ikke er så enkel igen – hvilket gør den meget mere relevant.

Pris: 450 kr.
Sted: Alsion/SDU-Sønderborg