Slægtsforskning i Skjoldungernes Land: Ældre kortblade og slægtsforskning

Mette Colding Dahl
25. oktober 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ SIDEN

 

Når de skriftlige kilder er udtømt, hvor søger man så ny viden til lokal- eller slægtshistorien? Mængden af historiske kort på internettet er vokset markant de seneste år, men det kan være en vanskelig opgave ikke bare at gennemskue, hvor de enkelte korttyper skal søges, men også hvordan de kan anvendes.

Hvordan finder man f.eks. placeringen af den gård, der engang var i slægtens eje? Kan man finde dens navn og størrelse? Og kan man også finde billeder af den?

 

Om foredragsholderen

Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra sin egen slægts historie tager forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl alle med på jagten efter ny viden fra historiske kort. Mette Colding Dahl er uddannet cand.mag. i historie, og har siden 2011 arbejdet i Kort- og Billedsamlingen på Det Kgl. Bibliotek København. Hun har et indgående kendskab til Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger, særligt til Danmark set fra luften – før Google, og har tidligere holdt foredrag om bl.a. brug af kort og billeder i lokal- og slægtshistorie.

Pris: 120 kr. Du kan i stedet tilmelde dig alle fire foredrag i serien Slægtsforskning i Skjoldungernes Land for ialt 380 kr. Derved sparer du 100 kr. For en nærmere beskrivelse og tilmelding, se HER.

For nærmere information om serien Slægtsforskning i Skjoldungernes land, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

Pris: 120 kr.
Sted: Roskilde Bibliotek