Slægtsforskning i Skjoldungernes Land – 4 foredrag

Kathrine Tobiasen, Mette Colding Dahl og Caroline Nyvang
4. oktober 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

TILMELDING NEDERST PÅ SIDEN

Fæstegården Hallisgård i Kornerup ved Lejre var en fæstegård under Ledreborg i 1700-tallet

Der er et stort behov for, og store muligheder for slægtsforskning i Nationalpark Skjoldungernes Land. Derfor vil Skjoldfolkeuni.dk tage temaet op, idet vi samtidigt vil lægge vægt på sammenhængen mellem slægtsforskning og lokalområdestudier. Her i efteråret lægger vi vægt på indføring i nogle vigtige kilder i forbindelse med slægtsforskning, hvor vi til foråret vil gå mere i dybden med mulighederne for at belyse udviklingen af vore lokalområder gennem anvendelse af ældre kortmateriale og flybilledtolkning.

Slægtsforskning i Skjoldungernes land er udviklet i samarbejde med Det kgl. Bibilotek, Hedeboegnens Slægtsforskerforening og Slægtshistorisk Forening for Vestegnen

Pris: 380 kr. for deltagelse i hele serien. Hvert foredrag koster 120 kr.

 

 

 

Onsdag d. 4. oktober 2023, 19.15-21.00:  Kathrine Tobiasen: Kom godt i gang med slægtsforskningen

Det kan lade sig gøre at google sig frem til en masse oplysninger om forfædrene, men resultatet bliver bedst, hvis man starter med at få styr på det grundlæggende og tillægger sig nogle gode forskervaner. Foredraget fortæller om, hvordan man griber forskningen an og introducerer til de vigtigste kilder, birkebøgerne og folketællingerne. Hvor finder vi dem, og hvordan bruges de? Der afsluttes med en god historie, der viser, hvor meget man med lidt held og ihærdighed kan finde frem til om ganske almindelige mennesker i fortiden.

 

Onsdag d. 11. oktober 2023, 19.15-21.00: Kathrine Tobiasen: Fæstebønder

Når vi kommer tilbage i 1700-tallet boede størstedelen af befolkningen på landet, og langt de fleste var fæstebønder. Så de færreste undgår af have fæstere blandt anerne. Ikke mindst her i Skjoldungernes land, hvis arealanvendelse  langt op i nyere tid har været domineret af en række store godser. Hvordan var det at være fæstebonde og som sådan undergivet en godsejer, der på flere måder havde råderet over bønderne? Hvilke regler gjaldt der? Foredraget vil præsentere en lang række vigtige kilder, hvor vi kan finde gode oplysninger om anernes liv, og vise, hvor vi finder dem.

 

Onsdag d. 25. oktober 2023: 19.15-21.00. Mette Colding Dahl: Ældre kortblade og slægtsforskning

Når de skriftlige kilder er udtømt, hvor søger man så ny viden til lokal- eller slægtshistorien? Mængden af historiske kort på internettet er vokset markant de seneste år, men det kan være en vanskelig opgave ikke bare at gennemskue, hvor de enkelte korttyper skal søges, men også hvordan de kan anvendes.

Hvordan finder man f.eks. placeringen af den gård, der engang var i slægtens eje? Kan man finde dens navn og størrelse? Og kan man også finde billeder af den?

Med udgangspunkt i konkrete eksempler fra sin egen slægts historie tager forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl alle med på jagten efter ny viden fra historiske kort. Mette Colding Dahl er uddannet cand.mag. i historie, og har siden 2011 arbejdet i Kort- og Billedsamlingen på Det Kgl. Bibliotek København. Hun har et indgående kendskab til Det Kgl. Biblioteks digitale samlinger, særligt til Danmark set fra luften – før Google, og har tidligere holdt foredrag om bl.a. brug af kort og billeder i lokal- og slægtshistorie.

 

Onsdag d. 4. november 2023, 19.15-21.00: Caroline Nyvang: Dansk Folkemindesamlings arkiver og deres anvendelighed ved slægts- og lokalstudier

Foredraget er todelt. Første del handler om Dansk Folkemindesamling og vil give et indblik i, hvad der findes i Dansk Folkemindesamlings arkiver, og hvordan man som bruger kan søge heri. Anden del af foredraget giver et personalhistorisk indblik i 1800-tallets kogebogsforfatterinder. Vi skal både møde kulinariske koryfæer som Louise Nimb og Madam Mangor og stifte bekendtskab med mere ukendte, men ikke desto mindre toneangivende forfatterinder

 

Om foredragsholderne:

Kathrine Tobiasen er bibliotekar af uddannelse og virkede som sådan i 41 år, inden hun gik på pension. Hun harar ved siden af dyrket slægtsforskning i et kvart århundrede og engageret sig i foreningslivet som medlem af Danske Slægtsforskeres bestyrelse. Gennem godt 10 år har hun været redaktør af foreningens magasin, Slægtsforskeren, og har holdt utallige foredrag om emnet.

Mette Colding Dahl er Cand.mag. i historie fra Københavns Universitet, 2009. Hun blev ansat ved Det Kgl. Bibliotek i 2008, og har siden 2011 arbejdet som forskningsbibliotekar ved Kort- og Billedsamlingen, Det Kgl. Bibliotek. Hun har skrevet flere artikler og afholdt foredrag om bl.a. luftfotografiets historie og brug af kort og billeder i slægtshistorie.

Caroline Nyvang er Født 1978 og  Cand.mag. i Historie fra Københavns Universitet i 2007 med sidefag i retssociologi ved Lunds Universitet. Ph.d. fra Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2013. Har tidligere været ansat ved museer og arkiver. Tiltrådte 1. august 2014 en forskerstilling ved Dansk Folkemindesamling på Det kgl. Bibliotek.

 

Pris: 380 kr. for alle 4 foredrag. Tilmelding nederst på siden. Du kan i stedet tilmelde dig de enkelte kursusgange for 120 kr pr. foredrag. Klik på titlerne for de enkelte foredrag for nærmere information og tilmelding.

 

For nærmere information om serien Slægtsforskning i Skjoldungernes land, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

Pris: 380 kr.
Sted: Roskilde Bibliotek