Livsreformbevægelsen 2: To foredrag om Livsreform i praksis og en tidlig økologibevægelse samt en ekskursion til en lokal repræsentant for bevægelsen – Axel Haldrup

Daniel Henschen
11. april 2024 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

Livsreformbevægelsen var en kulturstrømning, der skyllede hen over Europa og USA fra slutningen af 1800-tallet og frem til Anden Verdenskrig. Vi har i efteråret 2022 gennem to foredrag givet en generel introduktion til bevægelsens udbredelse og former, samt bevægelsens udbredelse i Danmark, herunder i kunstverdenen. Som eksempler på sidstnævnte er malerne Christen Lyngbo ved den jyske vestkyst og Axel Haldrup ved Roskilde Fjord. I foråret 2023 bliver foredragsrækken fulgt op af en serie med bevægelsens syn på kroppen, pædagogikken og gymnastikken  og det naturlige liv som aktiv brug af naturen, f.eks. indenfor landbruget . Og serien sluttes af med ekskursion i omegnen af Lyndby i Hornsherred: Først til udstillingen af Axel Haldrups billeder på Aktivitetscenter Østergaard, så til hans gravsted på Lyndby Kirkegård og til sidst til Axel Haldrups Grund, hvor der vil blive berettet om familiens særegne livsform og de efterladenskaber fra livsreformbevægelsen, som stadigt står tilbage på grunden.

 

 

Torsdag d. 11. april 2024, kl. 19.15-21.00: Daniel Henschen: Reformkroppen og det nye liv: Livsreform i praksis

I dag er gymnastisk, friluftsliv og plantekost mainstream. Historien om livsreformbevægelsen har derimod indtil for nylig været ret overset herhjemme. Ikke desto mindre foregriber en del af dens visioner nutidens debat om bæredygtighed og naturlighed – ligesom mere kontroversielle holdninger som vaccinationsmodstand har en direkte parallel i 1920ernes Danmark.

Livsreformbevægelsen var ikke bare flyvske visioner. Dens succes lå i de mange konkrete anvisninger for et andet liv, som den enkelte afhængig af tid, dedikation og overskud kunne implementere i sit liv.

Den danske bevægelse blev aldrig lige så stor som hos vores sydlige naboer. Til gengæld blev en del af tankegodset nærmest folkeeje gennem folk som gymnastikreformatoren J. P. Müller og ernæringseksperten Mikkel Hindhede – og begge blev internationalt toneangivende med deres anvisninger for mere bevægelse, sollys og vegetarisk kost.

Foredraget handler om de praktiske anvisninger og etableringen af produkter og institutioner, som skulle understøtte det naturlige liv. Vi starter helt inde bag huden i naturhelbredelsens lære om den sunde organisme, tager vejen over reformklædedragter, solbad og gymnastik, og slutter i kollektive projekter som landbrugskollektiver, naturistlejre og vegetariske landbrug anno 1910. Et foredrag der kommer omkring lanceringen af cornflakes før første verdenskrig, sanatorier, vegetarrestauranter, mandlige skønhedskonkurrencer, sandaler og ’den store undertøjskrig’.

 

Torsdag d. 18. april 2024, kl. 19.15-21.00: Daniel Henschen: En tidlig økologibevægelse og politiske planer for et andet samfund

I 1907 blev Danmarks første vegetariske kollektiv grundlagt, og få år senere begyndte de første vegetariske landbrug at opstå. Sammen med deres udenlandske modstykker eksperimenterede de med nogle af de tanker om mådeholdent brug af de naturlige ressourcer som senere blev en del af økologien. I 1930erne kom mere udbyggede visioner fra de første biodynamiske praktikere og fra politiske bevægelser, som ønskede at gøre livsreformbevægelsens tanker til grundlag for hele samfundet. Den oversete historie om disse strømninger spejler den aktuelle debat, hvor kampen for naturen står højt på den politiske dagsorden.

 

Lørdag d. 20. april 2024, kl. 14-17. Ekskursion til miljøet omkring en lokal repræsentant for bevægelsen – maleren Axel Haldrup

Som afslutning på vores to serier om Livsreformbevægelsen, afholder vi en ekskursion i maleren Axel Haldrups fodspor. Vi starter på Aktivitetscenter Østergaard i Lille Karleby mellem Lyndby og Kirke Hyllinge, hvor en række af Axel Haldrups malerier er udstillede. Vi får historier om de lokale motiver, som skildres i malerierne.

Vi aflægger et kort besøg på Haldrups gravsted på Lyndby Kirkegård på vej til den grund og det hus ved Lyndby Strand, der gennem over 40 år var hjemstedet for Haldrup-familien. I dag huser det et maritimt forsøgscenter. Her vil tidligere borgmester i Lejre kommune Flemming Jensen give øjenvidneberetninger om familiens særegne livsform. Og vi skal se selvbyggeriet ”kampe stenhuset” og de anlagte terrasser, hvor familien dyrkede egne grønsager.

 

 

 

 

 

 

Ekskursionens praktisk guide er Mogens Petersen, der er nuværende bestyrelsesmedlem i folkeuniversitetet, nuværende medlem af Nationalparkrådet og tidligere formand for såvel Lejre Kunstforening og Lejre Billedkunstråd.

Ekskursionen foregår dels med private cykler eller biler, dels som gåtur. Mødestedet er Østergaard Aktivitetscenter, Karlebyvej 58, 4070 Kirke Hyllinge. Ekskursionen slutter ved Axel Haldrups grund, Maritimt forsøgscenter,  Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge.

 

Om foredragsholderen

Foredragsholderen Daniel Henschen har en phd. I historie fra Syddansk Universitet. Han har skrevet mange artikler om emnet og har udgivet bøgerne ”Da danskerne ville omvende verden” og ”Kampen om danskernes kost”.

 

 

Pris: 280 kr for begge foredrag og ekskursionen. Du kan i stedet tilmelde dig til de enkelte aktiviteter for 120 kr. pr. stk. For nærmere information og tilmelding, klik på titlerne ovenfor.

For nærmere information om aktiviteterne om Livsreformbevægelsen, kontakt Mogens Petersen, email: mp@snegom.com, Tlf. 4012 7280

Pris: 280 kr
Sted: Gundhilds Galleri