Folketingsvalg i Skjoldungernes Land: Et historisk tilbageblik på det svære demokrati i valgkredsene Frederikssund, Roskilde og Lejre

Kaare R. Skou
12. september 2023 Kl. 19:15 Folkeuniversitet Skjoldungernes Land

For tilmelding, se nederst på denne side

 

Folketingsvalg i Skjoldungernes Land:

Et historisk tilbageblik på det svære demokrati i valgkredsene Frederikssund, Roskilde og Lejre

v/Kaare R. Skou

Tirsdag d. 12. september 2023, kl. 19.15 – 21.00 i foredragssalen på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. 

Internationale studier – senest fra Harvard University i USA i samarbejde med universitetet i Sydney, Australien – har ofte sammenlignet valglove og afstemningsprocedurer for alverdens demokratier, sådan som de i praksis fungerer, Og hver gang er de kommet til det samme resultat: Danmark indtager en suveræn førsteplads som verdens mest demokratiske land. Det var ikke i sig selv et mål, da den enevældige konge Frederik 7. ved sin tiltrædelse i 1848 foretog et af historiens få vellykkede magtafkald. Men det udviklede sig uden mange tilbageslag hurtigt i den retning.

Kaare R. Skou parat til at kommentere en demonstration foran Christiansborg

Gennem en analyse af demokratiets og retsstatens forudsætninger og med de tre vidt forskellige valgkredse i Frederikssund, Roskilde og Lejre som cases, gennemgår TV 2’s tidligere politiske redaktør Kaare R. Skou det danske demokratiske systems udvikling. Dansk retlig kultur forlanger, at valgsystemet overordnet skal være retfærdigt set fra den enkelte borgers ståsted, men over tid har begrebet retfærdighed skiftet karakter. Der er forskel på den matematiske retfærdighed, som for tiden er den herskende, om end det giver anledning til valgopgørelser, som kun de færreste forstår og kan overskue. Retfærdighed kan måles ud fra individers eller klassers samfundsnytte, og retfærdighed kan underordnes systemets funktionalitet. Det påvises, hvordan begrebet ’et retfærdigt valgsystem’ hænger sammen med samfunds- og menneskesynet inden for de klassiske politiske ideologier, liberalisme, socialisme og konservatisme, herunder hvordan det overvejende liberalistisk funderede danske system kunne gøres mere matematisk retfærdigt.

Endelig foretages der en sammenligning med toneangivende demokratiske systemer i andre lande, først og fremmest Storbritannien, USA, Frankrig, Italien, Norge og Israel, og spørgsmålet stilles, hvorvidt en Trump ville være mulig i Danmark i en tid, hvor nationalistisk konservatisme er i højsædet. Kaare R. Skou bygger her blandt andet på erfaringer fra udenlandske kollegers besøg i Folketinget, hvor det er traditionen, at tinget, hvis det ønskes, stiller en medarbejder og et medlem af Folketingets Presseloges bestyrelse til rådighed for at besvare allehånde spørgsmål om regler, procedurer og traditioner, og hvor det står tydeligt, at der næppe er to lande i verden med samme opfattelse af, hvad demokrati i detaljen er.

 

Om foredragsholderen:

Kaare R. Skou er journalist og tidligere politisk redaktør på TV 2 Nyhederne. Han har skrevet flere bøger om Folketinget og den politiske historie, bl.a. Politiske perler (2001), Dansk Politik A-Å Leksikon (2005) og den omfattende politiske historiefortælling Land at lede fra (2008). Han bor  Lejre og sidder i bestyrelsen for Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.

 

 

 

Pris: 120 kr.

For nærmere information om foredraget, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 2275 6699

Pris: 120 kr.
Sted: Foredragssalen på Roskilde Bibliotek