Dansk ejendomshistorie på landet 1650-1900

Peder Dam, Ph.d., Museumsinspektør
20. september 2030 Kl. 13:30 Bjerringbro Folkeuniversitet

Landbrugsarealernes historie, dvs overgang fra dyrkningsfællesskabet indtil 1700-tallet, udskiftningerne omkring år 1800 og udstykningerne af husmandsstederne i 1800- og 1900-tallet.

Sted: Kysthotellet Grenå