Kategori: Månedens anbefalinger

Til bloggens forside

MÅNEDENS ANBEFALING – NOVEMBER

Oprettet d. 03. november 2020

Wilhelm Marstrand. Den store fortæller v/ Tine Nielsen Fabienke, mag.art i kunsthistorie og museumsinspektør ved Fuglsang Kunstmuseum ”Det er en fremragende foredragsholder, som blev rost meget for sin behagelige og tydelige stemme. Foredragsholderen kom ud i alle kroge af Marstrands liv og hans kunstneriske karriere. Hun klædte deltagerne så godt på, at flere efterfølgende kommenterede, […]

MÅNEDENS ANBEFALING – OKTOBER

Oprettet d. 01. oktober 2020

Litterære stemmer i grænselandet v/Johannes Nørregaard Frandsen, Professor og Leder af H.C. Andersen Centret, SDU ”Johannes Nørregaard Frandsens foredrag var en levende, underholdende og meget inspirerende fortælling om forfattere og værker, der skildrer sider af grænselandet og den dansk/tyske dobbelthed i identitet og virkelighed – fra Guldalderen til vor tid.”   Danmark i 100 år […]

MÅNEDENS ANBEFALING – SEPTEMBER

Oprettet d. 08. september 2020

Stormflod v/Bo Poulsen, Professor v. institut for Politik og Samfund ”Et glimrende foredrag om et lokalt emne – Gennembruddet af Agger Tange og konsekvenserne heraf – for den, der er interesseret i Limfjorden, uden at man behøver at have den store baggrundsviden. Ca. 40 gik forgæves og derfor har vi lavet et ekstraforedrag.”   Kvinder […]

MÅNEDENS ANBEFALING – AUGUST

Oprettet d. 20. august 2020

De forsvundne nazidokumenter v/Martin Magnussen, Politibetjent, amatørhistoriker, forfatter ”Dette var et foredrag alle burde høre. En særdeles veltalende foredragsholder. Han havde virkelig lavet dybdegående research. Som tilhører sidder man tilbage og tænker, hvorfor passer man ikke bedre på vores historiske arv, også selv om det er et mørkt kapitel. Ligeledes tænker man er det virkelig […]

MÅNEDENS ANBEFALING – JULI

Oprettet d. 14. august 2020

Kunsthistoriens store mestre v/Signe Jacobsen, mag.art., kunsthistorie “Vi har efterhånden stor erfaring med Signes foredrag og hun giver altid en stor informativ formidling. Hendes foredrag vækker altid stor interesse blandt de fremmødte.”   Stormflod v/Bo Poulsen, Professor,Institut for Politik og Samfund ”Et glimrende foredrag om et lokalt emne – Gennembruddet af Agger Tange og konsekvenserne […]

MÅNEDENS ANBEFALING – MARTS

Oprettet d. 03. marts 2020

Cirkulær økonomi som miljøstategi for kommuner, virksomheder og lokalsamfund v/ Michael Søgaard Jørgensen, Associate professor Department of Planning Aalborg Universitet “Et foredrag der engagerede deltagerne. Vi fik en grundig indføring i cirkulær økonomi, hvor der ses på tings længere levetid, mulighed for reparation, og muligheden for at dele forbrugsgoder, så der spares på verdens ressourcer.” […]

MÅNEDENS ANBEFALING – FEBRUAR

Oprettet d. 18. februar 2020

Den tyske side af afstemningskampen 1918-20 v/ Martin Klatt, mag.art., ph.d. i grænseregionsforskning, Lektor ved SDU “En sober og flerspektret fremstilling af det tysksindede befolkningselements omstilling fra forestillingen om en snarlig tysk sejr via diskussioner om afstemningsprincipper til erkendelsen af den nye nationalpolitiske situation”   Da sønderjyderne blev preussere  v/ Hans Schultz Hansen, forskningsleder ved Rigsarkivet, dr.phil. […]

MÅNEDENS ANBEFALING – JANUAR

Oprettet d. 31. januar 2020

Frihed, lighed – og mismod i Frankrig v/Jørn Boisen, lektor ph.d., institutleder KU “Dygtig forelæser, mange tal men dybt inde i sit stof omkring Frankrigs aktuelle problemer kontra andre vestlige lande og gode svar på de mange spørgsmål, livlig debat.”   Christian IV v/ Steffen Heiberg, mag.art. i historie, forfatter og tidligere forskningschef, Det Nationalhistoriske […]

MÅNEDENS ANBEFALING – DECEMBER

Oprettet d. 11. december 2019

Elsa Morante: Arturos ø v/ lektor Pia Schwarz Lausten. “Udmærket foredragsholder, kan absolut anbefales.”   Livsglæde og bekymringer v/ Ole Johannes Hartling, overlæge og tidl. formand for Etisk Råd “Et underholdende og anekdotisk foredrag.”   Skabelse og Natursyn, Hvem passer på jorden? v/ teolog Lars Ole Gjesing. “Det var et glimrende foredrag, der med afsæt […]

MÅNEDENS ANBEFALING – NOVEMBER

Oprettet d. 11. november 2019

De første bysamfund i vikingetiden v/ Morten Søvsø, Overinspektør ved Sydvestjyske Museer, Museet Ribes Vikinger. “Fint og oplysende foredrag med indragelse af nye forskningsresultater.”   Når bogen bliver til film v/ Karsten Skov, lektor ved Erhvervsakademi Sydvest og ved The Centre for Border Region Studies ved SDU. “En spændende førfortælling om bogens tilblivelse, hvordan den blev […]