Kategori: Folkeoplysning

Til bloggens forside

Kulturministeriets kompensationsordning til Folkeuniversitetet

Oprettet d. 09. juni 2020
Folkeoplysning

Regeringen har i samarbejde med folketingets partier pr. 31. marts 2020 udformet en aftale omkring midlertidig kompensationsordning målrettet folkeoplysningen, herunder Folkeuniversitetet ifm. COVID-19. Den oprindelig aftale dækkede perioden 8. marts til 8. juni, men er pr. 15. maj forlænget indtil 8. juli 2020. Aftaleteksten kan læses her: Aftaletekst Hvis en komite ønsker at søge kompensation […]

Retningslinjer for genåbningen og folkeoplysning

Oprettet d. 09. juni 2020
Folkeoplysning

De folkeoplysende aktiviteter har været genåbnet siden 27. maj, og med forhøjelsen af forsamlingspåbuddet til 50 personer pr. 8. juni er det muligt at gennemføre flere aktiviteter, indenfor gældende retningslinjer. Se retningslinjer for indendørs og udendørs aktiviteter i folkeuniversitets regi her: Retningslinjer for indendørs aktiviteter Retningslinjer for udendørs aktiviteter Folkeuniversitetets Komitestyrelse opfordrer vores komiteer til […]

FORSKERDATABASE: Folkeoplysning i Norden

Oprettet d. 04. februar 2020
Folkeoplysning

Find en folkeoplysningsforsker.. Nu er der fri adgang til en oversigt over forskere i Norden, der har beskæftiget sig med folkeoplysning. “Nordic database of researchers in folkbildning” indeholder forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, som i perioden 1998-2018 har forsket i folkeoplysning og folkeoplysende aktiviteter. Den er tilgængelig for alle, og der er flere […]

Har du husket…?

Oprettet d. 15. marts 2018

Forskningens Døgn – bestil en forsker Som en del af Forskningens Døgn er det muligt for alle, der kan samle mindst 20 deltagere, at bestille en forsker til afholdelse af et foredrag i løbet af uge 17. Se, hvilke forskere og foredrag det drejer sig om her. Deadline for at bestille en forsker er tirsdag […]

Folkeuniversitetet skal afbureaukratiseres

Oprettet d. 10. november 2017

Kulturministeriet har d. 8 november 2017 udsendt ny pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at kulturminister Mette  Bock vil afbureaukratisere og forenkle Folkeuniversitetets struktur ved at decentralisere organisationen. Det sker blandt andet ved at nedlægge Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelserne. Læs mere her.        

Årets mærkedage 2018

Oprettet d. 13. oktober 2017

Til programlægningen er der inspiration at hente i nedenstående jubilæums- og mærkedage i 2018. Markerer din komite andre mærkedage, hører vi gerne om det i kommentarsporet her nedenfor. 2018 er europæisk kulturarvsår  Europakommissionen har gjort 2018 til europæisk kulturarvsår for at sætte fokus på, hvad kulturarv betyder for europæisk identitet og interkulturel dialog. Læs mere […]

Lovforslag i høring

Oprettet d. 04. september 2017

Kulturministeriet har offentliggjort rapport om en ny organisering af Folkeuniversitetet og sendt et nyt lovforslag baseret på rapporten i høring. Kulturminister Mette Bock har nu sendt et nyt lovforslag omkring en ændring af Folkeoplysningsloven i forhold til en ny struktur for Folkeuniversitetet i høring. Lovforslaget er baseret på en række anbefalinger, som en arbejdsgruppe nedsat […]

Ny aftale for frivilligt arbejde

Oprettet d. 28. august 2017
Folkeoplysning

Der skal være bedre muligheder for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde og bidrage positivt til samfundet, når man modtager dagpenge og efterløn. Det er udgangspunktet for den aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre netop har indgået om frivilligt arbejde. Fremover kan dagpengemodtagere derfor udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation 10 […]

Ny struktur – anbefalinger fra arbejdsgruppe

Oprettet d. 23. juni 2017

En arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeren er snart klar med forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet. Det forslås bl.a., at Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelser nedlægges. Den endelige rapport er ikke færdiggjort endnu, men et klart flertal i arbejdsgruppen anbefaler: • At Folkeuniversitetsnævnet og regionsstyrelser nedlægges. • At de fire nuværende afdelinger i Aalborg, Aarhus, København […]

Udviklingspuljer

Oprettet d. 24. maj 2017
Folkeoplysning

Folkeuniversitetet er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd, og folkeuniversitetskomiteerne kan derfor søge DFS’ puljer. I år vil sundhed & trivsel og folkeoplysning for flygtninge blive prioriteret inden for de tre puljer: Støttepuljen. Her kan max ansøges om 35.000 pr. organisation, og puljen er forbeholdt økonomisk trængte organisationer Udviklingspuljen til lokal folkeoplysning. Her er ca. 775.000 til […]