Sønderjylland i 1940

v/ Områdeleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen  

torsdag 29. september 2016 kl. 16:00
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

1940 er et af de skæbnesvangre år i Sønderjyllands historie. Tysklands besættelse af Danmark den 9. april fik gennemgribende virkninger for forholdet mellem landsdelens danske flertalsbefolkning og det tyske mindretal. Tyske og danske nazister satte grænsen og den demokratiske regering under pres. I 4 forelæsninger vil dr.phil. Hans Schultz Hansen, områdeleder ved Rigsarkivet i Aabenraa og adjungeret professor ved Center for Grænseregionsforskning behandle centrale begivenheder og udviklingstræk. 

Torsdag den 29. september: Den tyske invasion og kampene i Sønderjylland den 9. april 1940
Med udgangspunkt i planerne for den tyske operation ”Weserübung” og de danske forsvarsplaner, de involverede styrker og deres bevæbning skal vi følge kamphandlingerne rundt omkring i Sønderjylland indtil ordren om at indstille modstanden nåede frem til de danske styrker.

Torsdag den 6. oktober: Mindretallet og den 9. april – spionage, bistand til invasionen og grænseflytningshåb
Forud for den 9. april var medlemmer af mindretallet involveret i spionage vendt mod Danmark. De blev dømt ved en sønderjysk ”spionageproces” ved Retten i Tønder i 1947. På angrebsdagen ydede nogle fra mindretallet hjælp til besættelsesmagten, som blev budt velkommen af endnu flere. Håbet om en flytning af grænsen vaktes – men blev skuffet.

Torsdag den 13. oktober: Sindelagskamp og samarbejds-politik
Efter den 9. april hed det over hele landet: ”Nu er vi alle sønderjyder”. I denne forelæsning skal vi følge de danske sønderjyders reaktioner på besættelsen. Sindelagskampen blev skærpet. Danske Samfund blev udvidet, og alsang og kongedyrkelse skabte en national samling. Samarbejdspolitikken blev grundlagt med Dansk Samråd som det centrale organ. Men der var også frafald fra den danske lejr.

 

Torsdag den 27. oktober: ”Spadeslaget” i Haderslev den 8. december 1940
1940 sluttede med et dramatisk opgør mellem de danske nazister i Frits Clausens DNSAP og dansk politi den 8. december i Haderslev. Her trodsede SA uniformsforbuddet ved en march gennem byen og angreb politiet med spader uden for Højskolehjemmet, men efter tilkaldelse af forstærkninger og brug af tåregas og brandsprøjter blev SA’erne arresteret.

 I samarbejde med Center for Grænseregionsforskning

 

Foto: Den 9. april 1940 sørgede medlemmer af det tyske mindretal for, at der blev hejst hagekorsflag på flere offentlige bygninger, her rådhuset i Tønder. Foto: Museum Sønderjylland – ISL.


360 kr.