SOMMERHUSETS KULTURHISTORIE I DANMARK

v/ Line Vestergaard Knudsen, lektor v. Aalborg Universitet  

torsdag 13. oktober 2022 kl. 19:30
1 gang
Lemvig Folkeuniversitet og Lemvig Museum

De danske sommerhuse og sommerhuslivet giver os historier om både det frie livs steder, kernefamiliens forbrug, mobilitet og værdier, samt om opdagelse og værdsættelse af kystområdernes herligheder. Med udgangspunkt i sin bog ”De første sommerhuse” fortæller Line Vestergaard Knudsen om den danske sommerhuskultur fra anden halvdel af 1800tallet og helt frem til i dag.

I dag har vi 230.000 sommerhuse i Danmark, og kun få andre lande, fx Finland og Norge, kan prale af at have flere fritids- eller sommerhuse per indbygger. Hvordan gik det til at sommerhuslivet blev så bredt et fænomen i Danmark? Hvilke behov har sommerhuse dækket gennem tiderne? Og hvilke bekymringer har de vakt?

Entre: 75 kr. inkl. en øl eller vand

Foredraget arrangeres i samarbejde med Lemvig Museum


Pris Inkl. en øl eller vand
75