Samerene – i fortid og fremtid

v/ Forfatter Gert Lynge Sørensen  

onsdag 02. november 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO, Foreningen Norden og FU

Samernes historie og liv
Samerne er de oprindelige folk i det allernordligste
Norden. Deres urgamle hjemland breder sig nu mellem
Norge, Sverige og Finland samt Kola-halvøen i Rusland.
De er kendt for rensdyravl og en række specielle
kulturtræk, som de den dag i dag kæmper hårdt for
at bevare i et moderne samfund. Hvordan lever de i
dag indenfor rammerne af en række meget forskellige
nationalstater?