Sydhavsøerne, Sydfalster og den store stormflod i 1872 – 01.11.2022

v/ Anna-Elisabeth Jensen  

tirsdag 01. november 2022 kl. 19:30
1 gang
Sydfalster Folkeuniversitet

13.november 2022 er det 150 år siden, den store stormflodskatastrofe i Østersøen indtraf.

Næsten 10 % af landarealet på Sydhavsøerne er inddiget eller inddæmmet. Markante diger afgrænser kysterne mod Østersøen til beskyttelse af det lavtliggende kystlandskab. Bag digerne med deres kanaler og sluser er der både våde enge og flade landbrugsarealer, der er drænet gennem de sidste par hundrede år. De inddigede og inddæmmede områder rummer såvel landbrugsarealer, som naturbeskyttede områder og fritidsmiljøer. Følg foredragsholderen på sporet af stormfloderne gennem 1000 år og inddæmningshistorien i landskabet med eksempler fra Sydfalster og omegn.