Fæsteforhold og fæstebønder

v/ Fhv bibliotekar Kathrine Tobiasen, Randers  

torsdag 29. september 2022 kl. 19:00
1 gang
Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn og FU

Mange af vore forfædre har levet som fæstebønder og været undergivet en godsejer, når vi
er tilbage i 1700-tallet. Hvordan var det at være fæstebonde, og hvilke regler gjaldt for
fæstet? Vi får præsenteret en lang række kilder, som kan fortælle om anernes liv, og hører
om, hvor finder vi dem.