Genoprettede vådområder forbliver artsfattige

v/ Ph.d.studerende Marta Baumane  

torsdag 20. oktober 2022 kl. 19:00
1 gang
BFN og FU

MB har i samarbejde med forskere fra Århus og Warszawa Universiteter i genoprettede vådområder langs Odense Å ( op til 17 år efter genopretningen) ikke fundet nævneværdige naturforbedringer, men  tværtimod en opsigtsvækkende artsfattig flora, der ligger langt fra den, der var før afvandingen og opdyrkningen i sin tid fandt sted . Hvad kunne gøres anerledes ?