”Guds ord i Toraen, Det Nye Testamente og Koranen”.

v/ lektor Anders Klostergaard Petersen, Århus  

onsdag 09. november 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Jødedom, kristendom og islam ligner blandt andet hinanden i den forstand, at de alle tre om deres hellige tekster hævder, at den er Guds ord eller lov. Men hvad betyder det, og i hvilken forstand kan teksterne være Guds ord? De ligner yderligere hinanden ved på forskellig vis at bygge videre på skrifterne i Det gamle Testamente, Skriften eller Den hebraiske Bibel. Der er forskellige måder at udtrykke det på, men alle har de deres problemer, fordi de er specifikke for den enkelte religion. I aftenens dobbeltforedrag gennemgår A. K. P. Bibelens spændende tilblivelseshistorie og drøfter, hvordan og i hvilken forstand de tre religioner hævder at være Guds ord. A. K. P. kommer til at gøre op med mange vaneforestillinger, men det gør ikke aftenen mindre interessant. Hvis man har mod på at høre nyt om jødedommens, kristendommens og islams tilblivelse, er der god grund til at komme. Hvorfor ligner de tre religioner på så mange punkter hinanden, og hvorfor er de alligevel så forskellige og har så vanskeligt med at finde fred med hinanden