”Grundideer i økologisk økonomi – et perspektiv på bæredygtighed”.

v/ professor emerita Inge Røpke, Søborg  

onsdag 28. september 2022 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

Økologisk økonomi bidrager med et bud på, hvordan vi kan tænke om samfundets økonomi, hvis vi for alvor vil tage fat på bæredygtighedsudfordringerne. Perspektivet sætter det naturmæssige grundlag for samfundet – energi, økosystemer, ressourcer – i centrum for den økonomiske forståelse og lægger op til at ”regne i natur” i stedet for penge. Desuden fremhæves det, hvordan den materielle rigdom i vores del af verden er baseret på andres fattigdom. Miljøkonflikter rundt omkring i verden demonstrerer, at omfordeling bør være en central del af bæredygtig omstilling. Undervejs belyser foredraget, hvordan økologisk økonomi adskiller sig fra traditionel økonomisk tankegang på forskellige områder, herunder i relation til forståelsen af bæredygtighed.