”Arabesk og evolution hos J. P. Jacobsen”.

v/ cand. mag Marie Karkov, Løgumkloster  

lørdag 17. september 2022 kl. 14:00
1 gang
J P Jacobsen Selskabet og FU

Foredraget, som er baseret på et danskfagligt speciale, undersøger arabesken hos Jacobsen som en poetisk omformning af Darwins evolutionsteori. Jacobsen var den danske oversætter af Darwins banebrydende værk On the Origin of Species og var uddannet botaniker. Men han var jo også digter. Jacobsen brugte flittigt ‘arabesken’ i sit forfatterskab – som titel eller genre-angivelse på digte, men også som en knopskydende form sproget vokser i. Foredraget argumenterer for, hvordan arabesken kan siges at være Jacobsens digteriske omformning af evolutionsteorien og kaster et nyt lys ind i forfatterskabet.

Pris pr. foredrag kr. 75.

Samlet pris for hele J.P. Jacobsen arrangementet (hel dag): kr. 200

Tilmelding nødvendig til adamm@mail.tele.dk Betaling til konto 9090 0505852834