”På botaniktur i J. P. Jacobsens fodspor”.

v/ Ib Nord Nielsen, Klitmøller.  

lørdag 17. september 2022 kl. 10:00
1 gang
I P Jacobsen Selskabet, BFN og FU

Det var her i Næstrup Skov, at I. P. Jacobsen forfatter og aktive botaniker som levede 1847-85 – omkring 1870 foretog sine betydningsfulde undersøgelser af desmidiacéfloraen (mikroskopiske koblingsalger), hvilket i 1872 indbragte ham Københavns Universitets guldmedalje– Thisteds verdensberømte. Han nævner i sin afhandling, som var på fransk, at han intetsteds i Danmark fandt en rigere desmidiacéflora end i netop vandhullerne i de tre moser ved Næstrup.

På J. P. Jacobsens tid var Næstrup Skov et stort, bakket lyngklædt areal, som lå øst for Sperring Sø.

I 1876-78 blev Sperring Sø tørlagt og i 1899 blev hedebakkerne tilplantet med hovedsagelig nåletræer.

Desmidiaceér er encellede alger, der tilhører en særlig type af grønalger kaldet koblingsalger, et navn som refererer til deres specielle kønnede formering. Hos de fleste arter har cellen en tydelig indsnøring og ser derfor ud som to celler. Der er beskrevet ca. 5000 arter inklusive et væld af varieteter. Nyere undersøgelser har vist, at desmidiaceérne er de højere planters nærmeste slægtninge. At artsbestemme disse alger er et arbejde for særlige specialister, som der kun er meget få af. Det er kun på Bornholm, at man i nyere tid har foretaget detaljerede undersøgelser af desmidiacéfloraen. I den øvrige del af Danmark er der ikke fortaget studier siden J. P. Jacobsens indsamlinger i begyndelsen af 1870´erne, hvilket placerer Jacobsens indsats i et særligt lys.

Det var også i denne periode, at J. P. Jacobsens oversatte Darwins hovedværk fra 1859: »Om Arternes Oprindelse ved Kvalitetsvalg« (1872) .Ud over en gennemgang af J. P. Jacobsens videnskabelige bedrifter vil vi se på skoven og mosernes nuværende tilstand og særlige flora.

Pris pr. foredrag kr. 75.

Samlet pris for hele J.P. Jacobsen arrangementet (hel dag): kr. 200

Tilmelding nødvendig til adamm@mail.tele.dk. Betaling sker til konto 9090 0505852834