Den tidlige danske arbejderbevægelse med udgangspunkt i Jens Jensens historie

v/ Historiker ph.d. Søren Federspiel  

søndag 24. april 2022 kl. 9:00
1 gang
Næstved Folkeuniversitet

Foredraget afholdes i samarbejde med Dansk Lokalhistorisk Forening.

Den tidlige danske arbejderbevægelse var karakteriseret ved et tæt samarbejde mellem parti og fagbevægelse – funderet i at de fagligt organiserede typisk også var socialdemokrater, men også i at partiet, Socialdemokratisk Forbund, fungerede som paraply over fagforeningerne frem til midt i 1880’erne, hvorefter samvirket kom til at bestå i gensidig repræsentation i hinandens styrende organer. Jens Jensen, der selv var faglig og politisk organiseret, blev leder af fagbevægelsen og var med til at binde parti og fagbevægelse sammen.

Ikke medlemmer er velkomne til at deltage i foredragene.
Prisen er kr. 50,- pr. foredrag.
Tilmelding til Flemming Bruun på mail:
flemming.bruun@gmail.com