“Schubertiade i Sønderborg” – Franz Peter Schubert 225 år

v/ Musuikchef Nikolaj Andersen, Sønderjyllands Symfoniorkester  

tirsdag 27. september 2022 kl. 17:30
3 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

 3 tirsdage: 27.09.; 04.10.; 11.10. kl. 17:30-19:15 på Alsion. 

Schubert er især kendt for sine lieder, af hvilke han i løbet af sit korte liv komponerede over 600 af. Han benyttede tekster af samtidige forfattere som bl.a. Goethe, Schiller, Heine og Rückert   og anses af mange for den største af liedgenrens komponister.
Derudover er han kendt for symfonier, og talrige kammermusik og klaverværker. Schubert anses for at være den første egentlige Romantiske komponist. Foredragsrækken vil tage udgangspunkt i hans Lieder, klaver- og kammermusik, samt symfonier.

Tirsdag den 27.09.: Er Schuberts lieder i fokus. Franz Schubert er blevet betragtet som Sangens – »Liedens« – mester; og i denne egenskab er en evig berømmelse knyttet til hans navn. Vi dykker ned i hans geniale Indsats på dette felt, som han hævede op på niveau med de »store« former som symfoniske korværker, sonater og symfonier. Fokus vil være på hans to store lied-cyklusser ”Die Schöne Müllerin” og den efterfølgende ”Winterreise”. Begge illustrerer Schuberts fuldkomne mesterskab i denne genre

Tirsdag den 04.10.: Schuberts kammermusik og klaverværker er denne aften i fokus og vi vil gå på opdagelse i hvordan Schuberts melodiske rigdom var et umiskendeligt kendetegn i hans musik, og næppe er overgået af nogen anden komponist; ikke mindst i en vidtspændende, levende romantisk form. Men når han netop blev en mester på dette område, var det tillige, fordi selve sangens og melodiens udtryk og væsen i både Indhold og omfang var hele grundlaget for udfoldelsen af hans musikalske tanker og kammermusikalske idéer. ”Døden og pigen” som fra sin oprindelige form som lied bliver til andensatsen i strygekvartetten af samme navn, og ”Die Forelle” som senere bliver temaet for en række variationer i hans kammermusikalske værk med samme tilnavn ”Forelle Kvintetten” vil her blive gennemgået sammen med hans 3 sidste klaversonater.

Tirsdag den 11.10.: Denne aften gennemgår vi Frantz Schuberts symfonier både de kendte som nr. 4 i c-mol ”Den tragiske”, nr. 6 i C-dur ”Den lille C-dur symfoni”, nr. 8 (egentlig nummer 7) ”Den ufuldendte” og nr. 9 (egentlig nummer 8) C-dur ”Den store C-dur symfoni” Nummereringen af Schuberts senere symfonier (efter Symfoni nr. 6) er som det fremgår, blevet efterredigeret, hvilket har givet anledning til nogen forvirring, dette vil vi komme omkring. Ligesom også ufuldendte og enkeltstående satser af symfonier vil blive gennemgået.


270 kr.